Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2014

December 2014

19.12
Ruslandspakke - med fjerkræbriller

Fremtiden er ikke så sort, som den har været, men fuld af uforudsigelige udfordringer. Den russiske embargo i august mod fødevarer fra EU har også for den danske og europæiske kyllingebranche været en streg i regningen i et marked, hvor stigende efterspørgsel ellers sendte priserne godt op inden importforbuddet.
Dansk og europæisk kyllingeeksport er ikke nær så hårdt ramt af forbuddet som andre eksporterende sektorer, men med Sydafrikansk antidumpingtold på import af kyllingeudskæringer fra en række EU-lande, samt EU´s fjernelse af eksportrestitution, skønnes det, at op mod 25 pct. af EU´s eksport til tredjelande i dag stilles overfor nye udfordringer. Det kan ikke undgå at lægge pres på EU´s produktion, og kampen om nye eksportmarkeder med de dominerende globale kyllingeproducerende lande Brasilien og USA.

Landbrug & Fødevarer har derfor fremlagt en Ruslandspakke med konkrete forslag til indsatsområder, som regeringen og de erhvervsvenlige partier i Folketinget opfodres til straks at gennemføre.

Læs hele klummen


Den danske fjerkræeksport ligger i såvel mængder som værdi for årets første 9 måneder 3 pct. lavere end året før. Der er fremgang for de sammensatte varer, og tilbagegang for udskæringer og levende dyr.

I 2014 så Dansk Kylling mærket dagens lys – og det fik en varm velkomst. Producenterne var med, og nu har dagligvarekæderne også taget mærket til sig.

Landbrug & Fødevarer har netop færdiggjort en rapport, der kortlægger dansk slagtekyllings styrkepositioner.

Sydkorea havde med kort varsel meldt rutineinspektion af Danish Crowns svineslagterier i Sæby og Horsens samt Danpos slagteri i Aars. De ville desuden inspicere Danpos forædlingsfabrik i Farre med henblik på godkendelse.

Fødevareminister Dan Jørgensen aflagde i november måned besøg i den kinesiske hovedstad Beijing, hvor det blev til møder med centrale myndighedspersoner om bl.a. markedsadgang for kyllingeprodukter.

Dansk Slagtefjerkræ og Danske Æg etablerer nu en miljøfaggruppe for fjerkræ. Deltagerne i faggruppen vil være miljørådgivere, der arbejder med miljøgodkendelser til den danske fjerkræproduktion.

Som vi skrev i nyhedsbrevet fra august 2014 har slagtefjerkræbranchen et dårligt omdømme i befolkningen. Faktisk er det kun minkproduktionen, der har flere kritikere, når man sammenligner danskernes holdninger til forskellig landbrugsproduktion.

Der har den seneste tid været et massivt stigende antal udbrud af højpatogen Fugle Influenza (AI) i landene tæt på os.
Det er den samme type af højpatogen AI, H5N8, der er konstateret ved alle disse udbrud. Smitten menes at stamme fra vilde fugle, idet man har fundet samme type i flere af disse, i de samme lande.

Oktober 2014

20.08
Skal vi til at have flere forskellige racer og/eller produktionsformer i den danske slagtekyllingeproduktion?

Ved en workshop omkring dyrevelfærd i fjerkræproduktionen i juli i år fremlagde Professor i Bioetik, Peter Sandøe det synspunkt, at der er brug for flere slags kylling i de danske supermarkeders kølediske.

En ny rapport, der er lavet i samarbejde mellem Københavns -og Aarhus Universitet understøtter Peter Sandøes synspunkt. Rapporten beskriver en undersøgelse af mulighederne for at udvikle en dansk velfærdskylling med bedre dyrevelfærd end konventionelle slagtekyllinger og som prismæssigt er en mellemting mellem konventionel og økologisk kylling. Konklusionen var, at der er et marked for en såkaldt velfærdskylling.

Forberedelserne til Fjerkrækongressen 2015 er så småt begyndt, og datoen er fastlagt til den 4-5. februar 2015. Efter mange overvejelser, har Erhvervsfjerkræsektionens bestyrelse besluttet, at kongressen denne gang afholdes på Vingsted Hotel- og Kongrescenter. Vi glæder os til at byde alle velkommen til en kongres i nye omgivelser.

Tilmelding til kongressen vil være mulig primo december og programmet vil blive offentliggjort i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ.

Der var masser af kylling på årets største madfestival, og ved kyllingevognen kunne festivalgæsterne møde producenterne bag.

Den 1. oktober havde Dansk Slagtefjerkræ inviteret til en workshop hos DanHatch i Vrå om fremtidens rammer for miljøgodkendelse af slagtefjerkræproduktionen.

Som noget nyt vil Landbrug & Fødevarer fremadrettet løbende udsende et Danmarkskort til alle slagtekyllingeproducenter med angivelse af, hvor der har været konstateret smitte med IB de seneste par måneder.

Kigger man på Landbrug & Fødevarers omdømmeanalyse fra 2014, så tegner der sig et billede af, at danskerne savner åbenhed omkring produktionsforholdene. Og her er Facebook en oplagt kanal.

Med virkning fra 7. august indførte Rusland et ensidigt 1-årigt forbud mod import af visse fødevarer fra EU, Norge, USA, Canada og Australien. Forbuddet omfatter stort set alle animalske fersk/frosne produkter, herunder fjerkræprodukter under KN-kode 0207.

En kort oversigt over forekomsten af Salmonella i slagtekyllingeproduktionen i 2014

August 2014

20.08
Danmark har nu været plaget af udbruddet af Gumboro disease i over halvandet år. Det går dog fremad, og vi ser færre og færre udbrud.
20.08
Fødevarestyrelsen har nu gjort det muligt at rekvirere en dyrlæge fra veterinærafdelingerne til udtagning af de lovpligtige salmonellaprøver via Fødevarestyrelsens hjemmeside.
20.08
Vi ved fra tidligere undersøgelser, at kødet spiller en hovedrolle i forbindelse med aftensmaden hos danske forbrugere, men hvad tænker de ved køledisken? Hvordan vælger de, når de køber kød til aftensmad?
20.08
Ny udmelding fra EU Kommissionen er måske en åbning i forhold til reel lovliggørelse af anvendelse af fjerkrægødning som brændsel. Landbrug & Fødevarer presser nu på for at få klare retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
20.08
Fjerkræ bliver verdens livret i 2023 - Næsten halvdelen af alt kød, der bliver spist i 2023, vil være fjerkræ. Svinekødet mister dermed sin mangeårige førerposition til kylling, forudser OECD i deres rapport 'Agricultural Outlook 2014-2023'.

I Danmark er vi dygtige til at producere kyllingekød af en høj kvalitet, med en høj fødevaresikkerhed samt med en helt unik sporbarhed. Dette er der – og vil der også i fremtiden være – efterspørgsel efter hos den voksende velhavende befolkning i lande som for eksempel Kina.

Lad os komme med på det buldrende fjerkrætog, og være med til at producere noget af det fjerkrækød verden får brug for.

Mulighederne er der! Fremtiden er ikke så sort, som den har været.
20.08
Ved at afgasse den faste fjerkrægødning i biogasanlæg sammen med andre typer husdyrgødning opnås en række fordele, herunder at der opnås et flydende gødningsprodukt med en høj gødningsvirkning, og der byttes næringsstoffer, så indholdet bedre passer til afgrødernes behov.
20.08
I bekendtgørelsen er det anført, at der i intervallet 32-35 dage skal korrigeres med 310 kyllinger pr. dag. Det er forkert, den rigtige korrektionsfaktor er 207.

20.08
Danmark havde i perioden 14.-25. juni besøg af en officiel delegation fra de malaysiske veterinær- og halal myndigheder.
20.08
I september starter Køb dansk-kampagnen. Det betyder, at kylling får en god plads på TV, web og Facebook. Og samtidig kan vi byde velkommen til et Dansk Kylling mærke på emballagerne.
20.08
Fødevareminister Dan Jørgensen har i maj 2014 nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et såkaldt servicetjek af fjerkræsektoren.
20.08
En ny analyse viser, at fjerkræbranchens omdømme ikke kan repareres med kommunikation alene. Danskerne vil se forbedringer på dyrevelfærden, inden de er villige til at kvittere med tillid.
20.08
Endnu en gang er landmænd og fødevareproducenter over hele landet klar til at tage imod danskerne til Åbent Landbrug den 21. september 2014 kl 10-16.

Maj 2014

28.05
Miljøstyrelsen har sendt husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring med nye beregninger af dyreenheder. Der er kun små ændringer for slagtekyllinger.
22.05
Det spørgsmål vil Landbrug & Fødevarer gerne stille forbrugerne. Og det er præcis, hvad vi gør i en ny kampagne for dansk kylling. ”Hvordan ved man om en kylling er dansk?” ruller ud i september 2014. Kampagnen bliver synlig på TV, web og på emballage i detailhandlen.

19.05
Hvis ESBL fra kyllinger udgør et problem i Danmark, Norge eller Sverige - ja, så er det et meget lille problem. Men et problem, vi tager meget alvorligt.
19.05
Trods stor politisk opbakning på begge sider forventes forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA at blive meget vanskelig, og formentlig forsinket yderligere, af valg på begge sider af Atlanten.
19.05
EU-Kommissionen er trods adskillige opfordringer fra de danske fødevaremyndigheder, og L&F, endnu ikke fremkommet med et forslag om dansk særstatus for salmonella. L&F arbejder intenst på, at der snarest kan ske en politisk drøftelse af forslaget.
19.05
En målrettet indsats fra virksomhederne, Landbrug & Fødevarer og de danske myndigheder har givet et gennembrud i bestræbelserne på at få åbnet for eksport af dansk fjerkrækød til Kina.
19.05
’Hvad render I rundt og laver derinde i Landbrug & Fødevarer?’ Det spørgsmål har jeg fået stillet et par gange i løbet af de to år, jeg har været Sektorchef for Brancheforeningen Dansk Slagtefjerkræ. Dette nyhedsbrev – som i fremtiden vil blive udsendt ca. seks gange årligt – vil forhåbentlig hjælpe med at besvare spørgsmålet. Samtidig bliver der foretaget en opdatering af hjemmesiden danskslagtefjerkrae.dk. Opdateringen skulle være klar primo juni 2014. Her vil I kunne finde de historier, der er blevet bragt i nyhedsbrevene, ligesom I kan se, hvem der sidder i bestyrelsen for Dansk Slagtefjerkræ m.m.