Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Inspektion fra Malaysia

Danmark havde i perioden 14.-25. juni besøg af en officiel delegation fra de malaysiske veterinær- og halal myndigheder.

Danmark havde i perioden 14.-25. juni besøg af en officiel delegation fra de malaysiske veterinær- og halal myndigheder. Inspektionen havde til formål at geninspicere det kyllingeslagteri, der allerede har tilladelse til eksport til Malaysia, at inspicere de to øvrige slagterier, der endnu ikke er godkendt til eksport, samt at inspicere Islamisk Kulturcenter (ICC) med henblik på at vurdere om ICC for nuværende kan godkendes som en certificerende enhed og dermed lever op til kravene, der stilles for at kunne udstede halal eksportcertifikater.

I forhold til slagterierne er der på det veterinære område ikke de store udfordringer med at efterleve de malaysiske krav og standarder. På halalområdet kan det derimod konstateres, at Malaysia er det muslimske land, som sætter overliggeren højest, hvad angår skrappe krav og standarder i hele værdikæden. Det omfatter f.eks. at halalslagtning udføres efter de korrekte forskrifter med bøn, tjek af snit og fjernelse af alle dyr, der ikke er slagtet som korrekt halal. Der er desuden halal regler for anvendelse af ingredienser, behandling og opbevaring af produkter, som kan give virksomhederne nogle udfordringer. Overholdelse af reglerne vanskeliggøres desuden fordi disse løbende ændres og tilpasses.

De malaysiske myndigheder er i øjeblikket i færd med at evaluere besøget, og det forventes, at der foreligger en rapport ultimo august med beslutning om, hvilke virksomheder der i givet fald kan godkendes til eksport og i modsat fald, anbefalinger til forbedringer, der fremadrettet skal sikre godkendelse af danske fjerkrævirksomheder til eksport til Malaysia.

For fremover at være på forkant med udviklingen i halal lovgivningen, samt for at forsætte det gode og tætte samarbejde med de malaysiske halalmyndigheder (JAKIM) har L&F til hensigt at opbygge et dansk halal netværk på tværs af sektorerne inden for fødevareindustrien, med det formål generelt at være mere forberedt på de stigende krav til halal, der kan forventes fremover fra mange muslimske lande. Et tættere samarbejde med JAKIM vil kunne medvirke til en større videndeling om emnet, og dermed sikre, at danske virksomheder er på forkant og bekendt med udviklingen.

Stig Munck Larsen