Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Servicetjek af den danske fjerkræsektor

Fødevareminister Dan Jørgensen har i maj 2014 nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et såkaldt servicetjek af fjerkræsektoren.

Fødevareminister Dan Jørgensen har i maj 2014 nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et såkaldt servicetjek af fjerkræsektoren. Der er nedsat to arbejdsgrupper – en for slagtefjerkræ og en for æg – der har til formål at afdække mulige løsninger på dyrevelfærdsmæssige udfordringer på fjerkræområdet og at afdække mulige byrdelettelser for fjerkræsektoren. Servicetjekket på slagtefjerkræ skal omhandle slagtekyllinger, og også se på kalkun- og andeproduktionen, mulige ændringer af overvågningsprogrammet for fugleinfluenza, handlingsplanen for campylobacter og salmonellakontrol. Der skal endvidere foretages et nabotjek på andre EU-lande af regler vedrørende slagtekyllinger. Nabotjekket sker for Holland, Polen, Tyskland, Sverige, Frankrig og UK.

Servicetjekket, og arbejdsgruppens endelige anbefalinger, skal tage hensyn til den danske fjerkræsektors konkurrenceevne og mulighederne for vækst i fjerkræproduktionen.

Yderligere ser ministeren gerne, at arbejdsgruppen ser på mulighederne for en øget produktion af økologisk slagtefjerkræ.

Dansk Slagtefjerkræ og Landbrug & Fødevarer deltager aktivt i arbejdsgruppen sammen med Dyrenes Beskyttelse, DOSO (Dyreværns Organisationernes Samarbejds Organisation) og Fødevarestyrelsen, der også fungerer som sekretær for arbejdet.

Fødevarestyrelsen forventer, at der foreligger en rapport med arbejdsgruppens anbefalinger midt i oktober 2014. Landbrug & Fødevarer arbejder intensivt med at få et servicetjek, der afspejler branchens behov og virkelighed.

Udtalelse fra Det Dyreetiske Råd

Fødevareministeren har bedt Det Dyreetiske Råd om en opdateret udtalelse vedrørende henholdsvis slagtefjerkræ og æglæggende høner. Deres udtalelser ventes at blive fremlagt på samme tid som anbefalingerne fra Servicetjekket. Det Dyreetiske Råd udtalte sig sidst om produktionen af slagtekyllinger og slagtefjerkrægenerelt i 1995. Det vil sige en række år inden, der kom dansk lovgivning for produktionen i 2002 og senere implementeringen af EU-bestemmelserne i 2010. Der er således sket en udvikling i løbet af de næsten 20 år, der gør, at ministeren fandt et behov for at se på de daværende konklusioner og anbefalinger i forhold til den danske slagtefjerkræproduktion anno 2014.

Christina Nygaard