Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
foto: Colourbox

Dansk slagtekylling i et internationalt perspektiv

Landbrug & Fødevarer har netop færdiggjort en rapport, der kortlægger dansk slagtekyllings styrkepositioner.

Landbrug & Fødevarer har netop færdiggjort en rapport, der kortlægger dansk slagtekyllings styrkepositioner.  Analysen, der er baseret på en sammenligning af centrale produktionsparametre i slagtekyllingeproduktionen i konkurrerende eksportlande viser, at der i den danske slagtekyllingesektor er et godt afsæt og potentiale for at styrke markedspositionen både i Danmark og på eksportmarkederne.  

Rapporten konkluderer, at dansk slagtekyllingeproduktion kan bryste sig af fire styrkepositioner i forhold til slagtekyllingeproduktionen i de omkringliggende lande, vi normalt sammenligner os med.

For det første, er der fuld sporbarhed i hele slagtekyllingeproduktionen. Etableringen af ”Kvalitetssystemet I Kyllingeproduktionen” (KIK) sikrer, at der gennem daglige dataindberetninger til et fælles system i hele værdikæden er fuldt overblik over produktionsforholdene. Det er både med til at sikre den bedst mulige management i driften og hurtigt at kunne agere og inddæmme eventuelle uregelmæssigheder i værdikæden.

For det andet, har dansk kylling en høj fødevaresikkerhed. Den anvendte mængde af antibiotika er meget lav. Dette kan tilskrives, at producenterne har sikret kyllingerne en meget høj grad af smittebeskyttelse, således at kyllingerne meget sjældent får sygdomme, der kræver behandling med antibiotika.

For det tredje, er dansk kylling fri for salmonella. Siden 2008 har vi i Danmark haft nultolerance overfor salmonella i kyllingekød. Det betyder, at flokke, der findes positive for salmonella, skal destrueres, eller at kødet skal varmebehandles. Danskproduceret kød fra salmonellainficerede flokke må således ikke markedsføres som fersk kød. Når den forbrugerne køber dansk kylling er de derfor sikre på at kødet er testet fri for salmonella, Med udenlandsk fjerkrækød er det en anden sag – idet man i de øvrige lande (med undtagelse af de nordiske) har lempeligere krav, da de ”kun” skal opfylde EU-kravene.

Den årlige zoonoserapport fra DTU har de sidste tre år slået fast at ingen danskere har fået Salmonella ved at spise dansk kylling.

For det fjerde, er der en lavere klimabelastning ved dansk kyllingeproduktion. Udledning af drivhusgasser, vandforbrug og energiforbrug til opvarmning og belysning samt et lavere forbrug af foder pr. kg produceret kyllingekød medvirker til et bedre miljø- og klimaregnskab.

Publikationen offentliggøres i januar 2015 og kan hentes på Landbrug & Fødevarers hjemmeside www.lf.dk.

Stig Munck Larsen