Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sektorchefens Klumme …

Ruslandspakke - med fjerkræbriller

Fremtiden er ikke så sort, som den har været, men fuld af uforudsigelige udfordringer. Den russiske embargo i august mod fødevarer fra EU har også for den danske og europæiske kyllingebranche været en streg i regningen i et marked, hvor stigende efterspørgsel ellers sendte priserne godt op inden importforbuddet.

Dansk og europæisk kyllingeeksport er ikke nær så hårdt ramt af forbuddet som andre eksporterende sektorer, men med Sydafrikansk antidumpingtold på import af kyllingeudskæringer fra en række EU-lande, samt EU´s fjernelse af eksportrestitution, skønnes det, at op mod 25 pct. af EU´s eksport til tredjelande i dag stilles overfor nye udfordringer. Det kan ikke undgås at lægge pres på EU´s produktion og kampen om nye eksportmarkeder med de dominerende globale kyllingeproducerende lande Brasilien og USA.   

Andre sektorer i landbruget er meget hårdt ramt. Den russiske boykot af varer fra EU har medført, at salgspriser på mælk, svinekød og korn er styrtdykket, fordi det europæiske marked er blevet oversvømmet med fødevarer. Prisen på svinekød er faldet med over 10 pct. i 2014, mens mælkeprisen er faldet med godt 23 pct. i samme periode. Hvis de lave priser fortsætter, så vil det betyde et fald i eksporten på cirka 8 mia. kr., viser beregninger fra L&F.

Landbrug & Fødevarer har derfor fremlagt en Ruslandspakke med konkrete forslag til indsatsområder, som regeringen og de erhvervsvenlige partier i Folketinget opfodres til straks at gennemføre.

Følgende af forslagene er meget interessante for slagtefjerkræbranchen:

  • Totalstop for nye byrder. Fødevareerhvervet er i en ekstrem følsom situation. Nye politiske initiativer, der pålægger erhvervet økonomiske byrder, hvor regningen sendes til fødevaresektoren, vil koste arbejdspladser, eksport og få flere til at bukke under. Derfor bør Regering og Folketing enes om, ikke at pålægge fødevaresektoren nye byrder.
  • Ny investeringsordning til generationsskifte og investeringer. Der etableres en ny investeringsordning, enten i regi af Vækstfonden eller Landbrugets Finansieringsbank, som skal være med til at løse finansieringsudfordringerne i landbruget og ikke mindst i husdyrproduktionen.
  • Udnyt kapaciteten i eksisterende staldanlæg fuldt ud. Det skal være muligt at opdrætte flere dyr indenfor samme miljøtilladelse uden at udarbejde en VVM-redegørelse.

  • Rul overimplementerede EU-regler tilbage. Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at sætte alle kræfter ind på at færdiggøre det lovede nabotjek i Vækstplan for Fødevarer. Det vil give overblik over, hvilke regler, der er overimplementeret i forhold til resten af EU. L&Fs egne analyser viser, at 9 direktiver og 2 forordninger er overimplementeret med milliardudgifter til følge, som er lig med tabt konkurrenceevne.

  • Tyvstart ”målrettet miljøregulering”. Alle folketingets partier er enige om, at Danmark skal målrette reguleringen af gødning på markerne efter miljøtilstanden i de konkrete områder. Ifølge aftalen om en vækstplan for fødevarer skal de første elementer af den nye målrettede dyre- og arealregulering indfases fra 2016. Landbrug & Fødevarer foreslår, den målrettede regulering tyvstartes ved at give mulighed for at gøde mere under kontrollerede forhold fra 2015. Det vil øge udbyttet, og forbedre kvaliteten af kornet markant, og nedbringe behovet for at importere udenlandsk soja. Den samlede gevinst vil være mellem 1,5 mia. og 2 mia. kr. ved de nuværende kornpriser.

  • Moderniseringstilskud til staldanlæg med hurtig miljøgodkendelse. Folketinget skal den kommende tid fordele de afsatte penge til landdistriktsprogrammet for 2016- 2020. Landbrug & Fødevarer anbefaler, at 400 mio. kr. går til tilskud til projekter, som handler om modernisering, dyrevelfærd, samt investeringer i nye grønne teknologier på landbrugsbedrifter. Med et moderniseringstilskud billiggøres investeringerne i staldanlæg, og dermed bliver driftsomkostningerne mindre. Forslaget kombineres med en tidsfrist for kommunernes miljøgodkendelser på 2½ måned, så der ikke er ventetid på at modernisere landbrugsbedrifter.

  • Giv hurtig hjælp til at åbne nye eksportmarkeder. Landbrug & Fødevarer vil bede regeringen styrke indsatsen for at åbne nye eksportmarkeder til erstatning for Rusland. Større prioritering af eksportfremstød, og forhandling af eksportcertifikater, til nye markeder i Asien, Afrika og Sydamerika kan bidrage til at skabe alternative afsætningsmarkeder. Både med hensyn til afsætning af varer, og avlsdyr, er der akut brug for at nedbringe ventetiden på eksportcertifikater.

 

Se Karen Hækkerup udtale sig om Ruslandspakken ved klik her.

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Birthe Steenberg

bsb@lf.dk

mobil: 24631673