Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Dansk ansøgning om særstatus for Salmonella

EU-Kommissionen er trods adskillige opfordringer fra de danske fødevaremyndigheder, og L&F, endnu ikke fremkommet med et forslag om dansk særstatus for salmonella. L&F arbejder intenst på, at der snarest kan ske en politisk drøftelse af forslaget.

I 2007 udarbejdede Fødevarestyrelsen en rapport om dansk særstatus og nye initiativer for salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød. En af anbefalingerne i rapporten var at søge særstatus i EU, da forekomsten af salmonella var så lav, at det vurderes at være realistisk at opnå. Ansøgninger vedr. konsumæg og kyllingekød blev sendt i 2007.

Opnåelse af særstatus for salmonella er en mulighed i EU-lovgivningen, som tilgodeser lande, som kan demonstrere, at deres kontrolprogram for salmonella kan ligestilles med det svenske og finske program og dermed sikre salmonellafrihed i det kød, der markedsføres. Fordelen ved at have særstatus er, at der kan stilles samme høj krav og standarder, som i Danmark, til importeret fjerkræ, der skal være undersøgt og fundet fri for salmonella – udover gældende EU-regler. Dermed sikres både lige konkurrence og mindre risiko for salmonellasmitte fra udenlandsk kyllingekød. Desuden kan dansk særstatus i EU for salmonella bruges offensivt på eksportmarkederne som en garanti for høj kvalitet.

Siden 2008 har vi i Danmark haft nultolerance overfor salmonella i kyllingekød. Det betyder, at flokke, der findes positive for salmonella, skal destrueres, eller at kødet skal varmebehandles. Danskproduceret kød fra salmonellainficerede flokke må således ikke markedsføres som fersk kød.

De skrappe danske regler med krav om fravær af salmonella er en vigtig årsag til, at smittekilderegnskabet for 2011 og 2012 viser, at der ikke er nogen salmonellatilfælde, der kan tilskrives dansk kyllingekød.

EU-Kommissionen er trods adskillige opfordringer fra de danske fødevaremyndigheder, og L&F, endnu ikke fremkommet med et forslag om dansk særstatus for salmonella. Trods erkendelse af, at Danmark opfylder samtlige kriterier for tildeling af særstatus, mangler der flertal blandt medlemslandene til denne tildeling.

Det har været bragt frem under forhandlingerne med Kommissionen og medlemslandene siden 2007, at Danmark sender salmonellapositive flokke til udlandet til slagtning. Den danske branche har derfor garanteret, at denne praksis ophører fra og med den dato, hvor Kommissionen fremsætter forslag om dansk særstatus for salmonella.

L&F arbejder gennem påvirkning af Fødevareministeriet, danske europaparlamentarikere og EU-Kommissionen for, at der snarest kan ske en politisk drøftelse af et forslag om dansk særstatus for salmonella.

Fødevareminister Dan Jørgensen overvejer for tiden det næste skridt i kampen for at få tildelt særstatus for salmonella. En kamp der desværre risikerer at gå på ”stand by” til efter valget til Europarlamentet og en ny EU-Kommission er udpeget.

Stig Munck Larsen