Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Russisk forbud mod import af fødevarer

Med virkning fra 7. august indførte Rusland et ensidigt 1-årigt forbud mod import af visse fødevarer fra EU, Norge, USA, Canada og Australien. Forbuddet omfatter stort set alle animalske fersk/frosne produkter, herunder fjerkræprodukter under KN-kode 0207.

Med virkning fra 7. august indførte Rusland et ensidigt 1-årigt forbud mod import af visse fødevarer fra EU, Norge, USA, Canada og Australien. Forbuddet omfatter stort set alle animalske fersk/frosne produkter, herunder fjerkræprodukter under KN-kode 0207. Undtaget fra forbuddet er videreforarbejdet fjerkræprodukter under KN-kode 1601 og 1602, uagtet at kødet er af oprindelse fra forbudslagte lande.

For EU vurderes fjerkræsektoren at være den animalske sektor, der isoleret set bliver mindst berørt af forbuddet, da kun en relativ mindre del af EU´s eksport går til Rusland. Den russiske importforanstaltning er dog endnu et forhold, der lægger pres på den fjerkræsektor, der både er påvirket af fjernelse af de sidste eksportrestitutioner til især Mellemøsten samt netop indførte markante antidumpingtoldsatser for UK, Holland og Tyskland ved eksport til Sydafrika. Det vurderes på den baggrund, at op mod 25 % af EU´s samlede eksport til tredjelande nu er ramt af en eller anden form for eksportbarriere.

For Danmark vurderes den samlede effekt af Ruslandsforbuddet dog markant lavere. I 2013 udgjorde dansk eksport af fjerkræprodukter til Rusland 4.130 tons og 70 mio. kr. i værdi. Heraf ville 2.165 tons være omfattet af det indførte importforbud svarende til en værdi på 15 mio. kr. Mængdemæssigt er det således ca. halvdelen af den ordinære eksport af fjerkræprodukter, der forventes omfattet af det russiske importforbud, mens det værdimæssigt udgør kun godt 20 % af den samlede værdi.

Situationen for den enkelte eksportør forværres dog både af, at der skal findes nye markeder til disse overskudsprodukter i et marked en stigende konkurrence fra de lande, der ligeledes er omfattet af forbuddet samt, at en forventet negativ priseffekt heraf og fra andre kødsektorer, der er hårdere ramt, kan få markant negativ effekt for fjerkræsektoren. Det direkte tab for den danske fjerkræsektor, som følge af det russiske importforbud, kan løbe op i flere millioner kroner.

I erkendelse af den alvorlige situation for EU´s eksport af fødevarer til Rusland, har både de danske myndigheder og EU-Kommissionen taget initiativ til at fremskynde indsatser for at åbne nye markeder, hvilket naturligvis ikke afhjælper et eventuelt her og nu problem med at afsætte overskudsproduktion.

Stig Munck Larsen