Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Høring om nye muligheder for stalddørssælgere

Det Danske Fjerkræraad har på vegne af Danske Æg og Dansk Slagtefjerkræ netop fremsendt bemærkninger til en høring om forslag til at ændre bekendtgørelsen om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og bekendtgørelsen om fødevarehygiejne.

Ændringerne i disse som angår fjerkræbranchen, går kort fortalt ud på, at der stilles forslag om at gøre det lovligt at sælge direkte fra en primærproduktion/stalddørssalg til detail- og restaurationsleddet. Samtidig er der åbnet mulighed for, at man ved stalddørssalg af fjerkræ nu må udtage organer og opskære dyr forud for salg.

Det Danske Fjerkræraad anerkender behovet for og ønsket om, at der produceres små mængder af animalske fødevarer hos stalddørssælgere med mindre salg. Branchen ser det som en naturlig del af den nutidige udvikling og har derfor også tidligere været en stor medspiller i forholdet om at sikre afsætning og fødevaresikkerhed ved salg af æg fra stalddørssælgere. Dette har været gjort på baggrund af kontrolsystemer og restriktioner, der har sikret fødevaresikkerheden i det endelige produkt. 

Det Danske Fjerkræraad har i høringssvaret understreget, at man dog på ingen måde kan acceptere, at man i det fremsendte forslag til bekendtgørelsesændring nu vil tillade, at der afsættes små mængder animalske fødevarer direkte til lokale detailvirksomheder, ligesom der gives adgang til at udtage organer fra fjerkræ samt til at foretage opskæring af dyrene på ejendommene før salg. Selv om der i høringsbrevet er forelagt bekræftelse på, at disse ændringer vil ske uden, at fødevaresikkerheden bringes i fare, så er der på ingen måde forelagt dokumentation for, at dette hverken kan eller vil blive virkeligheden. Både Salmonella og Campylobacter vil kunne være massivt til stede i disse produkter, og det er ikke acceptabelt, at fordi det handler om småproduktioner, så kan man nu acceptere at gå bort fra den nuværende nul-strategi på forekomsten af Salmonella, og samtidigt på ingen måde overholde den handlingsplan, som der er udarbejdet for bekæmpelse af Campylobacter. For fjerkræbranchen er dette bare oplæg til en fødevareskandale, der venter på at ske.

Den danske fjerkræbranche har igennem de sidste 25 år været underlagt et massivt overvågnings- og kontrolsystem for bekæmpelse af zoonoser, smitsomme sygdomme og ikke mindst sygdoms- og velfærdskontrol. Det har kostet flere hundrede mio. kr. at nå til det niveau, som produktionen er på i dag, hvor stort set ingen danske forbrugere længere bliver syge af at spise danske æg eller danske kyllinger, produceret og forarbejdet under forsvarlige og kontrollerede forhold. Dette hverken kan eller skal sættes over styr ved, at folk kan blive syge af tilsvarende produkter, der er produceret i småskalaforhold og afsat lokalt uden ordentlige kontrolforanstaltninger i hverken produktions-, forarbejdnings- eller afsætningsleddet.

Den danske fjerkræbranche efterlever endvidere en række branchekoder og egenkontrolprogrammer, som sammen med en meget høj grad af øget biosikkerhed har været med til at sikre den konventionelle produktion for forekomst af zoonoser. Disse forholdsregler og viden om biosikkerhed er stort set ikke til stede i små hobbybrug og stalddørssalg. Der bliver ikke taget de samme forholdsregler, og derfor vil produkterne aldrig opnå den samme sikkerhed. 

Det Danske Fjerkræraad har dermed på vegne af Danske Æg og Dansk Slagtefjerkræ understreget, at man finder det dybt kritisabelt og uacceptabelt, at man efter så mange års ihærdig indsats og efterlevelse af gentagne skærpede krav til branchen pludseligt ændrer fødevaresikkerhedspolitikken for den danske fjerkræproduktion. Dette er ikke til gavn for den danske forbruger, uanset om de vil handle lokalt eller ej. Samtidigt rejses der spørgsmålstegn ved, om man ved åbningen af dette marked kan fastholde det nuværende fravær af anmeldepligtige fjerkræsygdomme, hvis kontrollen for disse forhold ikke opstrammes tilsvarende for disse besætninger. 

Mie Nielsen Blom