Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Kontrolkampagne - indfangning og transport

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 en særlig kontrolkampagne med fokus på henholdsvis 1) indfangning af slagtekyllinger og 2) rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser til slagtekyllinger.

Formål med kampagnen var at finde ud af om 1) indfangning af slagtekyllinger foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt og om 2) transportmidler og fjerkrækasser var rengjorte og desinficerede forud for pålæsning af slagtekyllinger hos producenterne.

Ved kampagnen kontrollerede Fødevarestyrelsen i alt 30 indfangninger. For hver kontrol indgik et læs af slagtekyllinger svarende til imellem ca. 4800 og 8000 kyllinger, der skulle transporteres til slagtning.  Der blev gennemført i alt 30 kontroller af fangehold, hvor 19 kontroller af maskinel indfangning og 11 kontroller af håndindfangning blev foretaget. Fødevarestyrelsen undersøgte ved hver kontrol en stikprøve på 100 kyllinger for skader.

De generelle resultater

Ved 1) indfangning af slagtekyllinger blev der fundet

-    1,63 % af slagtekyllingerne, der var fanget med fangemaskiner havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne.

-    0,18 % af slagtekyllingerne, der var håndindfanget havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne.

-    Ved samtlige kontroller af maskinel indfangning blev det konstateret, at typegodkendelserne for fangemaskinerne ikke blev fulgt på alle punkter.

Ved 2) rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser til slagtekyllinger blev der fundet

-    19 ud af 63 af transportmidlerne og/eller fjerkrækasserne var snavsede forud for den planlagte pålæsning af slagtekyllinger

-    Der var ingen væsentlig forskel imellem kontrolresultaterne for danske og udenlandske transport-virksomheder.

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten påpeget at skaderne består primært i brud på vinger. Endvidere peger resultaterne på, at det særligt er ved maskinel indfangning, at skaderne sker. Blandt forklaringerne på skaderne ved maskinel indfangning, kan være, at fangstmaskinerne kører med højere hastighed end typegodkendelsen foreskriver, og at faldhøjden fra maskinen ned i kasserne er for høj.

I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen konstaterede, at der var kyllinger med brækkede vinger eller andre skader, er dyrene umiddelbart blevet aflivet.

Tilbagemeldingen er, at kontrolbesøgene har forløbet fint, når Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har foretaget sine uanmeldte stikprøvekontroller.

Både før, under og efter kontrolkampagnen har branchen løbende været i dialog med myndighederne, og myndighederne har vist stor velvillighed i at inddrage branchen.

I forbindelse med kampagnen har branchen iværksat en handlingsplan, der skal afdække og minimere problemerne. Fødevarestyrelsen vil følger op på virkningen af planen ved at gennemføre en tilsvarende kontrolkampagne i 2016.

Christina Nygaard