Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nordisk konference om resistens

Den norske organisation for husdyrproduktion, Animalia, afholdt 27.-28. maj konference om antibiotika-resistens i husdyr og betydningen for resistens-problemer hos mennesker.

Der blev i flere indlæg redegjort for, at antibiotika-resistens er et stigende problem hos mennesker, og kan i fremtiden få stor betydning for hvordan behandlinger håndteres, specielt på sygehusene, med større udgifter og flere dødsfald.

En række indlæg beskæftigede sig med betydningen af antibiotika-forbrug og resistens i den skandinaviske husdyrproduktion. Heldigvis er den overordnede konklusion, at der er meget få problemer hos mennesker i Skandinavien, der skyldes resistente bakterier fra husdyr.

For fjerkræ-produktionens vedkommende blev der peget på ESBL-området. Flere indlæg beskrev udviklingen i ESBL-forekomsten hos slagtekyllinger, og diskuterede, hvordan det med stor sandsynlighed er kommet ind i den skandinaviske slagtekyllingeproduktion via avlsdyr fra England.  Resultater fra overvågningen viste en faldende forekomst af ESBL gennem de sidste 3 år, men stadig på et højt niveau.  

Men samtidig viste undersøgelser fra både Danmark og Sverige, at de typer ESBL, der findes i de skandinaviske slagtekyllinger er meget sjældne hos mennesker. Det blev således konkluderet, at ESBL fra kyllinger (og fra andre skandinaviske husdyr) ikke er nogen vigtig kilde til ESBL hos mennesker.

Der var mange eksempler fra både Danmark og Norge, hvor det blev fremhævet, at på trods af at det er dokumenterbart, at betydningen af skandinaviske husdyr og kød er meget lille, var der i medierne blevet skabt et billede af at problemerne var meget store.

Så overordnet blev konklusionen fra mødet, at den skandinaviske, restriktive holdning til antibiotika-anvendelse virker, og der er bortset fra MRSA-problemstillingen ikke væsentlige problemer med resistens hos bakterier fra mennesker, der kan tilskrives skandinaviske husdyr og kød. 

Jan Dahl