Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.danskslagtefjerkrae.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Arbejdet i den europæiske brancheorganisation avec og EU

Som medlem af avec søger Dansk Slagtefjerkræ i samarbejde med L&F at opnå størst mulig indflydelse på de politiske holdninger avec melder ud til særligt EU´s institutioner i Bruxelles.

Som medlem af avec søger Dansk Slagtefjerkræ i samarbejde med L&F at opnå størst mulig indflydelse på de politiske holdninger avec melder ud til særligt EU´s institutioner i Bruxelles. Der arbejdes således løbende på bedst muligt at tilgodese danske interesser i det løbende lovgivningsarbejde i EU samt i konkrete sager at bruge avec som løftestang til at fremme europæiske og danske løsninger særligt i forhold til sager med tredjelande.

Ud over at være repræsenteret i avec´s bestyrelse yder DSF/L&F et markant indspil til avec´s arbejdsgrupper om energi og miljø, dyresundhed og –velfærd samt handel. Senest har der været et markant dansk aftryk i revisionen af BREF om miljøforhold, implementeringen af slagtekyllinge velfærdsdirektivet samt handelsemner om mærkning og frihandelsaftaler.

Avec nyder således godt af, at der i L&F findes en bred vifte af forskelligartede kompetencer, der kan medvirke til at understøtte det faglige arbejde i avec og dermed sikre et væsentligt dansk fingeraftryk på den politiske dagsorden. En indflydelse, der langt overstiger, hvad DSF´s størrelse berettiger til. 

L&F deltager samtidig i en række EU-fora for fjerkræsektoren. Det være sig fagspecifikke arbejdsgrupper i Copa-Cogeca, den europæiske sammenslutning af primærproducenter og kooperativer, hvor der arbejdes for de bedste rammevilkår for europæiske primærproducenter. Desuden er L&F på vegne af fjerkræsektoren repræsenteret i en række arbejdsgrupper under EU-Kommissionen, hvor det primære formål er at tage temperaturen på sektoren og drøfte de interne og eksterne udfordringer sektoren står overfor.

Stig Munck Larsen